Nawigacja

O przedszkolu

Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6:00 - 8:00 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem.

8:00 - 8:15 - Porządkowanie sali, czynności w ramach dyżurów. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8:15-8:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30-9:00 - Śniadanie. 

9:00 - 9:20 Zabiegi higieniczno-sanitarne.

9:20-10:00 - Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu.

10:00-10:15 – Drugie śniadanie

10:15-11:15 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.

11:15-11:30 - Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Dalszy ciąg prac dyżurnych - nauka nakrywania stołów.

11:30-12:00 - Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

12:00-12:15 Zabiegi higieniczno-sanitarne.

12:15-13:50 – Odpoczynek: czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej; grupy żłobkowe, 3- i 4-latki leżakowanie.  Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu . W przypadku złej pogody: zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, praca indywidualna w małych zespołach i z całą grupą - ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne.                                                                                                                        

13:50-14:00 - Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:00-14:30 - Podwieczorek.

14:30-17:00 – Rozchodzenie się dzieci; zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne nr 1
    ul. Strzelecka 6
    55-300 Środa Śląska
  • 713173332

Galeria zdjęć